Zapisy na przedmioty do wyboru (ścieżki) w semestrze letnim 2017/2018

We wtorek 13 lutego o godz. 19:00 w systemie USOSweb zostaną uruchomione zapisy na przedmioty do wyboru oferowane przez WNPiD w semestrze letnim 2017/2018 na studiach stacjonarnych w Poznaniu.
Pierwsza tura zapisów potrwa do niedzieli 18 lutego (do godz. 23:59).

Zapisy nie dotyczą studentów 1 roku studiów I stopnia (licencjackich).

Wykaz przedmiotów do wyboru

Zasady zaliczania przedmiotów do wyboru

Aby sprawdzić terminy ścieżek w semestrze letnim należy w pierwszym kroku zmienić datę w kalendarzu na dowolny dzień z semestru letniego.

Przypominamy, że ilość przedmiotów które należy zaliczyć na poszczególnych kierunkach określona jest w planach studiów. Uczestnictwo w zajęciach, które nie są objęte planem studiów, jest płatne: szczegóły na stronie zasady zaliczania przedmiotów do wyboru [>>].
Każdy student, który chce uczęszczać w tym semestrze na wybrany przedmiot, zobowiązany jest do zapisania się do odpowiedniej grupy za pomocą systemu USOSweb: usosweb.amu.edu.pl (INSTRUKCJA ZAPISÓW).

Zapisanie się w USOSweb na przedmiot zobowiązuje studenta do uczęszczania na zajęcia i do przystąpienia do zaliczenia, a w przypadku wybrania większej liczby przedmiotów niż określono w planie studiów – do wniesienia opłaty za przedmioty dodatkowe.
W przypadku rezygnacji z zajęć należy wypisać się z przedmiotu przed zakończeniem rejestracji.

Liczba miejsc w grupach jest ograniczona – decyduje kolejność zapisów.

Po zakończeniu I tury rejestracji zostanie ogłoszona lista uruchamianych przedmiotów. Następnie zostanie uruchomiona II tura zapisów.