Seminaria licencjackie (niestacjonarne) – wyniki I tury i II tura zapisów

Wyniki rejestracji na seminaria licencjackie dla studiów niestacjonarnych są już widoczne w USOSweb.

Po zalogowaniu do USOSweb należy przejść do zakładki „Dla studentów” a następnie kliknąć w menu po lewej stronie „koszyk” – w koszyku można sprawdzić status rejestracji na seminarium (wykaz i opis statusów rejestracji).

Osoby, które nie zostały przydzielone do żadnego seminarium lub nie brały udziału w I turze powinny zapisać się na seminarium w II turze.

II tura zapisów na seminaria licencjackie dla studiów niestacjonarnych zostanie uruchomiona w sobotę 8.12.2018 o godz. 12.00.

Zapisy będą otwarte do czwartku 13.12.2018.

W II turze dostępne są tylko niektóre seminaria i liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Przy zapisach decyduje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Instrukcja rejestracji na seminaria – w II turze wybierane jest tylko jedno seminarium.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Poniżej przedstawiamy listę promotorów dostępnych w rejestracji dla poszczególnych kierunków. Pogrubioną czcionką zaznaczeni są promotorzy dostępni w drugiej turze na poszczególnych kierunkach:

pogrubione – seminarium do wyboru w II turze
niepogrubione – seminarium uruchomione, niedostępne w II turze (brak wolnych miejsc w grupie)
przekreślone – seminarium nieuruchomione

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Jarczewski Waldemar
 2. Kałużna Joanna
 3. Klejdysz Natalia
 4. Magiera Maciej
 5. Pospieszna Paulina
 6. Rachwał Marcin

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Borowczyk Krzysztof
 2. Kaniewska-Sęba Aleksandra
 3. Narożna Dominika
 4. Pająk-Patkowska Beata
 5. Wyszyński Jacek

POLITOLOGIA

 1. Bielawska Agnieszka
 2. Czerna-Grygiel Joanna

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE:

 1. Barabasz Adam
 2. Karczewski Maciej