Seminaria magisterskie (niestacjonarne) – wyniki I tury i II tura zapisów

Wyniki rejestracji na seminaria magisterskie dla studiów niestacjonarnych są już widoczne w USOSweb.

Po zalogowaniu do USOSweb należy przejść do zakładki „Dla studentów” a następnie kliknąć w menu po lewej stronie „koszyk” – w koszyku można sprawdzić status rejestracji na seminarium (wykaz i opis statusów rejestracji).

Osoby, które nie zostały przydzielone do żadnego seminarium lub nie brały udziału w I turze powinny zapisać się na seminarium w II turze.

II tura zapisów na seminaria magisterskie dla studiów niestacjonarnych zostanie uruchomiona w czwartek 23.11.2017 o godz. 20.00.

Zapisy będą otwarte do 28.11.2017.

W II turze dostępne są tylko niektóre seminaria i liczba miejsc w grupach jest ograniczona. Przy zapisach decyduje zasada „kto pierwszy ten lepszy”.

Instrukcja rejestracji na seminaria – w II turze wybierane jest tylko jedno seminarium.

Informacje o zakresach tematycznych poszczególnych seminariów znajdują się tutaj:

Poniżej przedstawiamy listę promotorów dostępnych w rejestracji dla poszczególnych kierunków. Pogrubioną czcionką zaznaczeni są promotorzy dostępni w drugiej turze na poszczególnych kierunkach:

pogrubione – seminarium do wyboru w II turze
+ – seminarium dodane do II tury
niepogrubione – seminarium uruchomione, niedostępne w II turze (brak wolnych miejsc w grupie)
przekreślone – seminarium nieuruchomione

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE:

 1. Donaj Łukasz
 2. Kmieciak Robert
 3. Konieczny Jerzy
 4. Skarżyński Mirosław
 5. Walkowski Maciej

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA:

 1. Adamczyk Wojciech
 2. + Hajder Krzysztof
 3. Kowalczyk Ryszard
 4. Pawełczyk Piotr
 5. Żyromski Marek

POLITOLOGIA:

 1. Adamczyk Anita
 2. Jeliński Edward
 3. Stelmach Andrzej