Seminarium dla studentów dziennikarstwa i dziennikarzy mediów akademickich

Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce organizuje seminarium w Strasburgu dla studentów dziennikarstwa i dziennikarzy mediów akademickich. Seminarium odbędzie się 15 listopada, podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Uczestnicy seminarium będą mieli okazję dowiedzieć się jak działa Parlament Europejski, poznać zasady funkcjonowania serwisu prasowego PE, sposoby pracy korespondentów, spotkać się z posłami do PE i dziennikarzami. Będą także mieli możliwość przygotowania własnych materiałów.

Parlament Europejski zwraca koszty podróży do Strasburga i pokrywa część kosztów pobytu na miejscu.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres epwarszawa@europarl.europa.eu do 20 października. Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w seminarium.

Kontakt:
Piotr WOLSKI
Biuro Informacyjne PE w Polsce
piotr.wolski@europarl.europa.eu