Seminarium naukowe Matthijsa Rooduijna

W imieniu władz dziekańskich serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się 9 października 2017 r. o godzinie 13:00 w sali 43 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89a w Poznaniu.

Gościem Wydziału będzie Matthijs Rooduijn z University of Amsterdam, który wygłosi wykład pt. A Populist Zeitgeist? Po wykładzie przewidziana jest dyskusja. Seminarium odbędzie się w języku angielskim.

MATTHIJS ROODUIJN – socjolog polityki, pracownik Wydziału Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Amstardamie, na którym obronił pracę doktorską pt. „A Populist Zeitgeist? The Impact of Populism on Parties, Media and the Public in Western Europe”. Za książkę tę otrzymał nagrody holenderskiego i flamandzkiego Towarzystwa Nauk Politycznych (NKWP/VPW).

Zainteresowania naukowe M. Rooduijna koncentrują się na tematyce populizmu (zarówno prawicowego, jak i lewicowego). W szczególności badacz poszukuje odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn sukcesów wyborczych populistycznych podmiotów politycznych oraz skutków ich działań dla systemów politycznych.

Autor wielu artykułów opublikowanych m.in. w the European Journal of Political Research, Comparative Political Studies, European Union Politics, Party Politics, West European Politics, Electoral Studies, Political Studies, the European Political Science Review, Government and Opposition, and Nations and Nationalism. Współredaktor (wraz z Tjitske Akkerman i Sarah de Lange) książki pt. „Radical Right-Wing Populist Parties in Western Europe” (Routledge).

W ubiegłym roku uzyskał z Holenderskiej Organizacji Badań Naukowych (the Netherlands Organisation for Scientific Research) grant badawczy na realizację projektu poświęconego postawom antyimigranckim („”Building or Burning Bridges? Social Polarization and the Pervasiveness of Pro- and Anti-Immigration Messages”).

Więcej: http://matthijsrooduijn.nl/