Seminarium naukowe: Populistyczne Komunikowanie Polityczne

Zakład Komunikacji Społecznej WNPiD zaprasza do udziału w seminarium naukowym: Populistyczne Komunikowanie Polityczne, które odbędzie się w dniach 10 – 11 kwietnia br., na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Gianpietro Mazzoleni.

W ciągu ostatnich lat – wraz z sukcesami wyborczymi partii populistycznych w Europie oraz poza nią – wzrosło zainteresowanie zjawiskiem populizmu i przyczyn  poparcia dla tego typu partii i liderów politycznych. W efekcie tego zainteresowania podjęto szereg badań mających na celu określenie i zrozumienie charakterystyki zarówno samych aktorów politycznych i ich poglądów, jak i wyborców, którzy ich popierają. Niemniej, dla zrozumienia tego sukcesu konieczne jest uwzględnienie także procesu komunikowania, który zachodzi pomiędzy aktorami politycznymi, mediami (dziennikarzami) i społeczeństwem (wyborcami).

Przyjęcie takiej perspektywy badawczej w badaniach nad populizmem pozwala skupić się nie tylko na ideologii (wyrażanej w wypowiedziach i poprzez działania podejmowane przez podmioty polityczne), ale i roli mediów w rozpowszechnianiu tejże ideologii oraz poglądów, postaw i oczekiwań wyborców. Ponadto, pozwala objąć badaniem szeroki zakres podmiotów bez pierwotnego określania, czy są one podmiotami populistycznymi, czy też nie. Ujęcie to zakłada bowiem, że styl populistyczny może być stosowany, w większym lub mniejszym stopniu. przez wszystkich aktorów politycznych oraz przez dziennikarzy i obywateli.

Do udziału zapraszamy badaczy prowadzących badania nad populistycznym komunikowaniem politycznym w Polsce i za granicą. Liczymy na to, iż spotkanie będzie okazją do podzielenia się nie tylko wynikami analiz, ale także wyzwaniami, jakie wiążą się z prowadzeniem tego typu badań.  

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15 marca 2018 r. na adres: populizm@amu.edu.pl.

Zgłoszenie powinno zawierać: (1) dane uczestnika: imię, nazwisko, stopień naukowy, afiliację; (2) tytuł wystąpienia; (3) abstrakt wystąpienia (m.in. 200 słów); (4) dane do faktury.

Formularz zgłoszeniowy dostępny w załączniku.

Planujemy sesje w języku polskim i angielskim.

Opłata konferencyjna: 200 PLN – termin płatności: do 30 marca 2018 r. Opłata obejmuje wyżywienie i materiały konferencyjne.

Płatne na konto: BZ WBK 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903 w tytule przelewu podając numer subkonta: K00000694.

Komitet organizacyjny:

prof. UAM dr hab. Dorota Piontek

prof. UAM dr hab. Agnieszka Stępińska

dr Artur Lipiński

dr Małgorzata Kołodziejczak

dr Marta Wrześniewska – Pietrzak

dr Jakub Jakubowski

dr Jacek Wyszyński

Sekretarz: mgr Denis Halagiera

Załączniki