Seminarium naukowe: Populistyczne Komunikowanie Polityczne

Zakład Komunikacji Społecznej WNPiD zaprasza do udziału w seminarium naukowym: Populistyczne Komunikowanie Polityczne, które odbędzie się w dniach 10 – 11 kwietnia br., na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Gianpietro Mazzoleni.

W ciągu ostatnich lat – wraz z sukcesami wyborczymi partii populistycznych w Europie oraz poza nią – wzrosło zainteresowanie zjawiskiem populizmu i przyczyn  poparcia dla tego typu partii i liderów politycznych. W efekcie tego zainteresowania podjęto szereg badań mających na celu określenie i zrozumienie charakterystyki zarówno samych aktorów politycznych i ich poglądów, jak i wyborców, którzy ich popierają. Niemniej, dla zrozumienia tego sukcesu konieczne jest uwzględnienie także procesu komunikowania, który zachodzi pomiędzy aktorami politycznymi, mediami (dziennikarzami) i społeczeństwem (wyborcami).

Przyjęcie takiej perspektywy badawczej w badaniach nad populizmem pozwala skupić się nie tylko na ideologii (wyrażanej w wypowiedziach i poprzez działania podejmowane przez podmioty polityczne), ale i roli mediów w rozpowszechnianiu tejże ideologii oraz poglądów, postaw i oczekiwań wyborców. Ponadto, pozwala objąć badaniem szeroki zakres podmiotów bez pierwotnego określania, czy są one podmiotami populistycznymi, czy też nie. Ujęcie to zakłada bowiem, że styl populistyczny może być stosowany, w większym lub mniejszym stopniu. przez wszystkich aktorów politycznych oraz przez dziennikarzy i obywateli.

Do udziału zapraszamy badaczy prowadzących badania nad populistycznym komunikowaniem politycznym w Polsce i za granicą. Liczymy na to, iż spotkanie będzie okazją do podzielenia się nie tylko wynikami analiz, ale także wyzwaniami, jakie wiążą się z prowadzeniem tego typu badań.  

Program seminarium dostępny tutaj.

 

Załączniki