Seminarium naukowe: Przyszłość integracji i Unii Europejskiej. Polska perspektywa

Zakład Badań nad Integracją Europejską Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej oraz Centrum Dokumentacji Europejskiej WNPiD UAM zapraszają do udziału w seminarium pt.: Przyszłość integracji i Unii Europejskiej. Polska perspektywa, które odbędzie się w piątek, 7 grudnia, w sali 43.

Celem seminarium jest przedyskutowanie problemów związanych z przyszłością integracji i Unii Europejskiej oraz miejscem Polski w UE w najbliższych latach. Seminarium będzie stanowić forum prezentacji, refleksji naukowej i debaty skupiającej się na konkretnych rozwiązaniach i propozycjach zmian w systemie integracyjnym.  Konferencja służyłaby także refleksyjnemu poszerzaniu wiedzy i uzupełniałaby spektrum poznawcze środowiska naukowego i eksperckiego w zakresie tematu wiodącego Quo Vadis Europa? w odniesieniu do polskiego uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej.

PROGRAM:

9.45 Otwarcie seminarium

  1. prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  2. prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach, Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa  UAM
  3. prof. zw. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich

10.00 – 11.30  Debata naukowa wokół tematu wiodącego: Przyszłość integracji i Unii Europejskiej

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór,  dr hab. Marta Witkowska

11.30 – 11.50  Przerwa kawowa

11.50-13.15  Debata naukowa wokół drugiego tematu wiodącego:  Przyszłość Polski w Unii Europejskiej

Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło, prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski,  prof. dr hab. Elżbieta Szczot

13.15  Podsumowanie seminarium

13.30  Obiad

14.30 Posiedzenie Zarządu PTSE wraz z przewodniczącymi Oddziałów

Uczestnicy seminarium

Moderatorzy debaty

Prof. zw. dr hab. Wiesław Bokajło,  WNS Uniwersytet Wrocławski

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Czachór, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski, WH Uniwersytet Szczeciński

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Szczot, WPPKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Dr hab. Marta Witkowska, WNPiSM, Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk, WNPiSM Uniwersytet Warszawski

Dyskutanci

Prof. nadzw. dr hab. Adam Ambroziak, Katedra Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta SGH w Warszawie

Dr Katarzyna Dośpiał-Borysiak, WSMiP Uniwersytet Łódzki

Mgr Cezary Golędzinowski, Instytut Europeistyki WNPiSM Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Piotr Grabowiec, Uniwersytet Wrocławski

Mgr Mateusz Gregorski, WNPiSM Uniwersytet Warszawski

Mgr Martyna Grzelczak, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Adam Jaskulski, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Joanna Jancz, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Jacek Jaśkiewicz, Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp.

Prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Lesiewicz, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Kamil Ławniczak, Instytut Europeistyki WNPiSM Uniwersytet Warszawski

Dr Karolina Marchlewska-Patyk, WSB Bydgoszcz

Dr Tomasz Marcinkowski,Akademia im. Jakuba z Paradyża, Gorzów Wlkp

Dr Jadwiga Nadolska, Instytut Europeistyki WNPiSM, Uniwersytet Warszawski

Dr Artur Niedźwiecki, Stowarzyszenie Mosty Europy

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Niedźwiecki, Instytut Europeistyki Uniwersytet Jagielloński

Prof. nadzw. dr hab. Przemysław Osiewicz, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. nadzw. dr hab. Beata Przybylska-Maszner, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr Marcin Ruszel, Politechnika Rzeszowska

Mgr Jan Arkadiusz Sójka, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dr hab. Piotr Tosiek, Instytut Europeistyki WNPiSM Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Cezary Trosiak,WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. nadzw. dr hab. Paweł Turczyński, Katedra Studiów Europejskich Uniwersytet Wrocławski

Dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel, WNPiD Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu