Sesja studencko-doktorancka „Młodzi o Powstaniu”

Zapraszamy do udziału w sesjach studencko-doktoranckich pod hasłem „Młodzi o Powstaniu”, organizowanych w 2018 roku przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w ramach wieloletniego projektu pt. „Poznański sposób na niepodległość”, realizowanego w latach 2017-2019, dofinansowanego przez Urząd Miasta Poznania.
W 2018 roku świętujemy setną rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego i odzyskania niepodległości. Jest to więc doskonała okazja do dyskusji nad dziejami Poznania i Wielkopolski w kontekście walk o niepodległość.

Celem naszych spotkań jest przedstawienie badań młodych naukowców nad Powstaniem Wielkopolskim, jak również polską walką niepodległościową w XIX wieku i zaborem pruskim. Będzie to okazja nie tylko do skonfrontowania swoich wniosków z innymi badaczami, ale również popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego i dziejów Wielkopolski w XIX, i początkach XX wieku. Chcielibyśmy poruszyć kwestie takie jak m.in. życie codzienne i związane z tym mikrohistorie, wspomnienia Poznaniaków i Wielkopolan, biografie bardziej i mniej znanych postaci – działaczy społecznych i politycznych z okresu XIX i początku XX wieku, żołnierzy Powstania, kobiet zaangażowanych w walkę o niepodległość, czy nieznanych epizodów powstańczych. Pragniemy przypomnieć również historie wcześniejszych powstań wielkopolskich, które – pomimo, że nie skończyły się sukcesem, jakim było odzyskanie niepodległości – miały również duże znaczenie dla podtrzymywania tożsamości narodowej Wielkopolan.

Do udziału w sesjach zapraszamy studentów studiów zarówno licencjackich, jak i magisterskich oraz doktorantów z różnych dziedzin nauk historycznych, a także spoza nich, jeśli Państwa badania związane są z proponowaną przez nas tematyką. Zapraszamy również przedstawicieli wielkopolskich towarzystw historycznych i kulturalnych do wygłoszenia wykładów gościnnych na sesjach (czas wystąpienia ok. 30 minut). Wykłady stanowić będą wprowadzenie do każdej z sesji.

Proponujemy Państwu następujące sesje tematyczne, które będą odbywać się w kolejnych miesiącach w 2018 roku:

  • Życie codzienne w zaborze pruskim i w czasie Powstania Wielkopolskiego: 26 kwietnia 2018
  • Kobiety w walce niepodległościowej i powstańczej: 29 maja 2018
  • Zabór pruski i Powstanie Wielkopolskie – zapomniane epizody: 22 czerwca 2018

Udział w sesjach jest bezpłatny. Można zgłosić chęć udziału w 1, 2 lub 3 sesjach. Wszystkie sesje odbywają się w Sali Posiedzeń PTPN, przy ul. Mielżyńskiego 27/29 w Poznaniu. Zapewniamy poczęstunek i materiały konferencyjne. Nie pokrywamy jednak kosztów noclegów i dojazdu.

Termin zgłoszeń: do 15 marca 2018 (dotyczy wszystkich trzech sesji!)
Informacja o przyjęciu zostanie wysłana drogą mailową do 26 marca.
Prosimy o zgłoszenia poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dołączonego do zaproszenia. Przewidywany czas każdego referatu to 15 minut (dla wykładu gościnnego 30 minut). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk planuje wydanie pracy zbiorowej zawierającej pisemne wersje referatów.
W drugiej połowie tego roku będą miały miejsce jeszcze kolejne sesje, o czym będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowe informacje o sesjach: sekretariat@ptpn.poznan.pl, tel. 61 852 74 41.

Załączniki