Służba w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Poznaniu zaprasza do terytorialnej służby wojskowej pełnionej w 12. Wielkopolskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Terytorialna służba wojskowa to doskonały sposób na samorealizację i rozwój zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne dziś wartości, jak: odpowiedzialne i bezinteresowne wspieranie
społeczeństwa, szacunek dla państwa i symboli narodowych, oraz – w wymiarze czysto ludzkim,
szacunek dla drugiej osoby.

Zaletą terytorialnej służby wojskowej jest możliwość połączenia jej z codziennym życiem zawodowym, a także rodzinnym.

Osoby zainteresowane pełnieniem terytorialnej służby wojskowej zapraszamy do kontaktu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu (ul. Rolna 51/53, 61-716 Poznań, tel. 261 57 34 70).r

Dodatkowe informacje można znaleźć w liście otwartym szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.