Spotkanie informacyjne w sprawie zasad i sposobu składania wniosków o pomoc materialną

Spotkanie informacyjne w sprawie zasad i sposobu składania wniosków o pomoc materialną (stypendium socjalne, specjalne, zapomoga ) i stypendium Rektora dla najlepszych studentów odbędzie się 6 października 2017 roku o godzinie 14:00 w Auli wydziałowej.