Spotkanie na temat wyjazdów stypendialnych do USA

Wszystkich zainteresowanych udziałem w programie Graduate Student Award zapraszamy do udziału w spotkaniu, które  odbędzie się 16 listopada w godz. 10. 00 w sali numer 209 (II piętro) na ul. św. Marcin 78 (budynek dawnego Collegium Historicum).  Spotkanie poprowadzi stypendystka Fulbrighta z Instytutu Historii Sztuki UAM: Pani Alexandra Whittaker.

Graduate Student Award: to stypendium przeznaczone dla osób kończących studia wyższe oraz absolwentów planujących podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.

Spotkanie skierowane jest do studentów z tytułem licencjata,absolwentów studiów II stopnia oraz doktorantów.

Omówione zostaną następujące rodzaje stypendiów:

– Junior Research Award: przyznawane są w drodze konkursu doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

– Fulbright-Schuman Program: stypendia dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na studia lub realizację własnych projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lu