Data wydarzenia: -

Demokratyczne wybory. Prawo, standardy, gwarancje, praktyka

Konferencja z okazji obchodów
100-lecia pierwszych wyborów parlamentarnych w Polsce

26 – 27 lutego 2019 r., Poznań

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 26 – 27 lutego 2019 r. w Poznaniu.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów, procesu wyborczego, zachowań wyborczych oraz praktyki stosowania prawa wyborczego. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym. Osobne części konferencji organizatorzy chcieliby poświęcić analizie wyborów samorządowych z 2018 r. oraz nadchodzącym wyborom do Parlamentu Europejskiego i wyborom parlamentarnym.

Wybory stanowią niezmiennie interesujący przedmiot badań naukowych. Są one podstawowym mechanizmem demokracji. W procesie tym uprawnione jednostki dokonują wyboru swoich przedstawicieli do organów władzy spośród zgłoszonych przedstawicieli. Podstawową metodą wyboru przedstawicieli jest głosowanie. Z kolei nieodzownym elementem przeprowadzenia wyborów są przepisy prawa, na które składają się regulacje dotyczące m.in.: procesu wyborczego, systemu wyborczego oraz ważności wyborów. Celem konferencji będzie zatem analiza szeroko rozumianej problematyki wyborów i stosowania prawa wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem standardów i gwarancji demokratycznych wyborów oraz praktyki wyborczej. Wieloaspektowość i interdyscyplinarność poruszanej problematyki pozwala nam zwrócić się z zaproszeniem zarówno do prawników i politologów, jak również socjologów, psychologów i historyków.

Formularz Rejstracyjny

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

 • standardy demokratycznych wyborów;
 • gwarancje demokratycznych wyborów;
 • zasady prawa wyborczego;
 • praktyczne problemy stosowania prawa wyborczego;
 • wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów;
 • czynne i bierne prawo wyborcze i ich ograniczenia;
 • techniki głosowania;
 • prowadzenie i finansowanie kampanii wyborczej;
 • prawo wyborcze a media;
 • problemy funkcjonowania administracji wyborczej;
 • geografia wyborcza a zachowania wyborcze;
 • wybory i systemy wyborcze w państwach demokratycznych.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pracownicy administracji wyborczej, politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych oraz sędziowie, adwokaci i radcy prawni, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami przeprowadzania wyborów, ale także nad wymiarem praktycznym stosowania prawa wyborczego.

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

- do 15 lutego 2019 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktem referatu

- do 15 lutego 2019 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,

- do 30 kwietnia 2019 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie (2 noclegi), wyżywienie, oraz publikację zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:

- dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (PTPK) – 300,00 zł

- dla osób nienależących do PTNP oraz PTPK – 350,00 zł

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903

W tytule wpłaty wpisując treść: „K00000734” + „nazwisko i imię Uczestnika” (np.: K00000734 Kowalski Jan)

Informacje nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy dostępne będą na stronie internetowej

Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

www.wnpid.amu.edu.pl.

Komitet organizacyjny konferencji:

 • Prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach - Dziekan WNPiD UAM
 • prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg - Prodziekan WNPiD,
 • dr hab. Artur Lipiński
 • dr Joanna Kałużna
 • dr Natasza Lubik-Reczek
 • dr Krzysztof Urbaniak

Sekretarz konferencji

dr Joanna Kałużna - joanna.kaluzna@amu.edu.pl

Konferencja objęta Patronatem Honorowym
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Konferencja objęta Patronatem Honorowym
Marszałka Województa Wielkopolskiego

Konferencja objęta Patronatem Honorowym
Starosty Poznańskiego

Patronat Medialny:

Logo telewizji WTK Patronat medialny epoznan.pl Patronat Medialny wyborcza.pl

Klauzula Informacyjna RODO

Formularz rejestracyjny

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Klauza informacyjna - Demokratyczne wybory.pdf 27.08.2019 Piotr Jabłoński
PDF
Pobierz PDF Klauza informacyjna - Demokratyczne wybory.pdf(44.6 KB)
PROGRAM,-Demokratyczne-wybory.pdf 27.08.2019 Agnieszka Mieszczanowicz
PDF
Pobierz PDF PROGRAM,-Demokratyczne-wybory.pdf(690.0 KB)