Data wydarzenia: -

Konferencja naukowa: Wielokulturowość wyzwaniem XXI wieku. Polityczny i społeczny wymiar napływu i obecności ,,obcych”

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiej konferencji naukowej "Mniejszości. Migranci. Wielokulturowość", która odbędzie się w dniach 9-10 maja br.

Program konferencji

Wielokulturowość wyzwaniem XXI wieku. Polityczny i społeczny wymiar napływu i obecności ,,obcych”
(Poznań 9-10 maja 2019 r.)

Czwartek, 9 maja 2019 r.

Miejsce: Obrady odbywać się będą na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, ul. Umultowska 89A, Poznań

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Otwarcie wystawy: Przetrwanie na wyspie Lesbos

10.15 - 10.30 Uroczyste otwarcie konferencji

10.30 – 11.45 Obrady plenarne: Prowadzenie prof. dr hab. Andrzej Sakson
(s. 43)

10.30 – 10.45 Prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Szlezwicki model ochrony mniejszości. Rozważania w 70 lecie przyjęcia Deklaracji kilońskiej i Notyfikacji kopenhaskiej oraz 65 lecie Deklaracji Bonn-Kopenhaga

10.45 - 11.00 Prof. dr hab. Sławomir Łodziński, Uniwersytet Warszawski
Spotkania „Okrągłego Stołu” dotyczącego ochrony praw osób należących do mniejszości  niemieckiej w Polsce i Polaków w Niemczech w latach 2010 – 2019

11.00 - 11.15 Prof. dr hab. Marzenna Giedrojć, Uniwersytet Szczeciński
Polityka etniczna wybranych państw europejskich

11.15 - 11.30 Prof. dr hab. Cezary Trosiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza      w Poznaniu
"Obcy" jako kategoria socjologiczna. Współczesna użyteczność simmlowskiej analizy różnicy między obcym, cudzoziemcem a podróżnikiem

11.30 - 11.45 dyskusja

11.45 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.30 Panel 1: Prowadzenie prof. dr hab. Grzegorz Janusz (s. 43)

12.00 – 12.15 Prof. dr hab. Andrzej Sakson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Ukraińscy imigranci zarobkowi w Polsce (2017-2019)

12.15 – 12.30 Prof. dr hab. Svitlana Soroka, Czarnomorski Uniwersytet Państwowy im. Petera Mogyły w Mikołajewie
Osobliwości migracji obywateli Ukrainy do Polski i Rosji w latach 2014-2019

12.30 - 12.45 Arkadiusz Trochanowski, Kościół Greckokatolicki
Duszpasterstwo greckokatolickie Eparchii wrocławsko-gdańskiej wobec obywateli Ukrainy w Polsce

12.45 – 13.00 Mgr Anna Dąbrowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie
"Pobratymcy z Ukrainy”. Kościół Greckokatolicki w Polsce wobec ukraińskiej imigracji w Polsce w latach 2013 -16. Analiza dokumentów

13.00 - 13.15 dyskusja

12.00 – 13.30 Panel 2: Prowadzenie prof. dr hab. Danuta Gibas-Krzak (s. 256)

12.00 – 12.15 Dr hab. Dariusz Wybranowski, Uniwersytet Szczeciński
HVO- siły zbrojne Chorwatów bośniackich jako przykład "armii etnicznej" w konflikcie z lat 1992- 1995

12.15 – 12.30 Prof. dr hab. Andrzej Krzak, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Hybrydowość i asymetryczność konfliktów militarnych w byłej Jugosławii w latach 1991-1999

12.30 - 12.45 Prof. dr hab. Andrzej Dubicki, Uniwersytet Łódzki
Rumunia wobec kryzysu uchodźczego

12.45 – 13.00 Dr Magdalena Rekść, Uniwersytet Łódzki
Nowy bałkański szlak migracyjny - problemy, wyzwania, zagrożenia

13.00 – 13.15 Prof. dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Serbski dyskurs nad ofiarami jako czynnik konfliktogenny w społeczeństwie Bośni
i Hercegowiny

13.15 – 13.30 dyskusja

13.30 – 14.30 Przerwa obiadowa

14.30 – 16.15 Panel 3: Prowadzenie prof. dr hab. Andrzej Krzak (s. 43)

14.30 – 14.45 Prof. dr hab. Danuta Gibas-Krzak, Uniwersytet Opolski
Mocarstwa wobec zmian czynników geopolitycznych na Bałkanach po zimnej wojnie. Etniczne konteksty

14.45 – 15.00 Dr Rafał Woźnica, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Działalność Ruchu Gülena na Bałkanach

15.00 – 15.15 Dr Dariusz Gregorczyk, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
20 lat po agresji.... Konflikt albańsko-serbski na tle wojny NATO - Jugosławia

15.15 – 15.30 Mgr Diana Mazepa, Uniwersytet Wrocławski
Sytuacja mniejszości romskiej w Republice Północnej Macedonii

15.30 – 16.00 dyskusja

14.30 – 16.15 Panel 4: Prowadzenie prof. dr hab. Anita Adamczyk (s. 256)

14.30 – 14.45 Prof. dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, Uniwersytet Opolski
Migracje w programach wyborczych niemieckich socjaldemokratów i chadeków

14.45 – 15.00 Dr hab. Małgorzata Myśliwiec, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Problem imigrantów w hiszpańskich programach wyborczych w 2019 roku

15.00 – 15.15 Dr Ewa Godlewska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Integracja czy asymilacja? Współczesna polityka imigracyjna Austrii

15.15 – 15.30 Dr Magdalena Lesińska-Staszczuk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uwarunkowania migracji środowiskowych w XXI wieku

15.30 – 15.45 Dr Dorota Kowalewska, Uniwersytet Szczeciński
Problemy imigrantów w województwie zachodniopomorskim na podstawie "Diagnozy sytuacji rodzinnej społecznej i ekonomicznej imigrantów"

15.45 – 16.00 Dr Fuad Jomma, Uniwersytet Szczeciński
Kurdowie w Syrii - utopijni marzyciele czy realiści

16.00-16.15 dyskusja

14.30 – 16.15 Panel 5: Prowadzenie prof. dr hab. Janusz Mieczkowski (s. 132)

14.30 – 14.45 Prof. dr hab. Filip Kaczmarek, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
"Obcy" w Afryce Subsaharyjskiej

14.45 – 15.00 Dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, Uniwersytet Gdański
Czy gambijska strategia rozwoju państwa 2018-2021 ma szansę zminimalizować migracje z Gambii do Europy?

15.00 – 15.15 Dr Marcin Łukaszewski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Proces naturalizacji w wybranych mikropaństwach europejskich

15.15 – 15.30 Dr Maciej Magiera, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Zderzenie aksjologiczne w obliczu współczesnej migracji UE

15.30 – 15.45 Dr Katarzyna Kamińska-Korolczuk, Uniwersytet Gdański
Fragmentacja systemów partyjnych wynikająca z procesów migracyjnych na przykładzie RFN

15.45 – 16.00 Dr Ewa Pogorzała, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Szymona Szymonowica w Zamościu
Wielokulturowość jako wyzwanie dla systemów edukacyjnych państw europejskich

16.00-16.15 dyskusja

17.00-19.30 – Uroczysta kolacja

20.00-21.00 – Wycieczka tramwajowa: „Bimbą” przez Poznań

Piątek, 10 maja 2019 r.

9.30 – 10.00 – Kawa

10.00 – 12.15 Panel 6: Prowadzenie prof. dr hab. Andrzej Sakson (s. 43)

10.00 – 10.15 Dr hab. Wojciech Adamczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
,,Wracajcie skąd przyszliście": między dziennikarską misją a komercją

10.15 – 10.30. Dr Yuliia Nesteriak, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie
Ukraińscy migranci w Polsce: aspekt medialny

10.30 – 10.45 Dr Mateusz Wiliński, Wyższa Szkoła Logistyki z siedzibą w Poznaniu
Obcy jako ofiara. Analiza medialnego wizerunku pokrzywdzonych przez NSU

10.45 – 11.00 Dr Łukasz Łotocki, Uniwersytet Warszawski
Kryzys imigracyjny w polskim dyskursie publicznym – stosowane strategie dyskursywne

11.00 – 11.15 Dr hab. Jarosław Tomasiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Nowa populistyczna prawica jako reakcja na wielokulturowość

11.15 – 11.30 Dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Polityzacja imigracji w Polsce? – wyzwania teoretyczne i metodologiczne

11.30 – 11.45 Mgr Martyna Grzelczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedsiębiorcza migracja w kontekście dyskursu politologicznego

11.45 – 12.00 Mgr Gabriela Kochan, Uniwersytet Wrocławski
Społeczność turecka w RFN w świetle niemieckich mediów od 2015 roku

12.00 - 12.15 dyskusja

10.00 – 12.15 Panel 7: Prowadzenie prof. dr hab. Cezary Trosiak (s. 256)

10.00 – 10.15 Prof. dr hab. Henryk Chałupczak, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Polityczne aspekty nowelizacji ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach

10.15 – 10.30 Prof. dr hab. Krystyna Gomółka, Politechnika Gdańska
Aktywizacja zawodowa imigrantów z państw byłego Związku Radzieckiego

10.30 – 10.45 Prof. dr hab. Anita Adamczyk, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
Strategie rozwoju miast a kwestia migracji

10.45 – 11.00 Dr Norbert Honka, Uniwersytet Opolski
Rola samorządu terytorialnego w procesie integracji imigrantów

11.00 – 11.15 Dr Irena Kurasz, Uniwersytet Wrocławski
Migracje rzeczywiste i postulowane w latach 1945-1989 we wspomnieniach członków mniejszości niemieckiej w Polsce

11.15 – 11.30 Mgr Katarzyna Cymbranowicz, Uniwersytet Ekonomiczny  w Krakowie
(Nie)zbędne porozumienie UE-Turcja ws. uchodźców – sukces czy porażka unijnej polityki migracyjnej?

11.30 – 11.45 Mgr Michał Żejmis,
Zakaukaski tygrys w geopolitycznej klatce. Gruzińska kwestia migracyjna w perspektywie sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej

11.45-12.00 dyskusja

10.00 – 12.15 Panel 8: Prowadzenie prof. dr hab. Sławomir Łodziński (s. 132)

10.00 – 10.15 Dr Tomasz Browarek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  w Lublinie
Dofinansowanie działalności mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce na rzecz podtrzymania i rozwoju ich własnej tożsamości etnicznej

10.15 – 10.30 Dr Małgorzata Mieczkowska, Uniwersytet Szczeciński
Historia a pamięć - serbołużyckie dyskusje o przeszłości

10.30 – 10.45 Mgr Anna Muś, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Górnośląskie partie i protopartie oraz ich wpływ na politycyzację śląskiej tożsamości

10.45 – 11.00 Mgr Aleksandra Puzyniak, Uniwersytet Wrocławski
Aktywność polityczna mniejszości węgierskiej na Słowacji po 1992 roku

11.00 – 11.15 Lic. Jakub Stolarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Poszanowanie praw mniejszości a zasada demokratycznego państwa prawnego. Sytuacja prawna i faktyczna uchodźców ukraińskich w Polsce

11.15 – 11.45 dyskusja

10.00 – 12.15 Panel 9: Prowadzenie prof. dr hab. Marzenna Giedrojć  (s. 138)

10.00 – 10.15 Prof. dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, Uniwersytet Zielonogórski
Polacy w obozach dla uchodźców w RFN w latach 80. XX wieku

10.15 – 10.30 Dr hab. Julita Makaro, dr Kamilla Dolińska, Uniwersytet Wrocławski
O źródłach i sile społecznych przekonań – na przykładzie wrocławskiej wielokulturowości

10.30 – 10.45 Prof. dr hab. Janusz Mieczkowski, Uniwersytet Szczeciński
Chaczkary w instrumentarium polityki tożsamości Ormian w Polsce

10.45 – 11.00 Dr hab. Aleksandra Kruk, Uniwersytet Zielonogórski
Działalność Cema Özdemira w kontekście wybranych problemów

11.00 – 11.15 Mgr Angelika Jaskulska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
Mechanizmy i środki podejmowane przez Unię Europejską w ramach walki  z przemytem migrantów

11.15 – 11.30 Mgr Marlena Piotrowska, Uniwersytet Wrocławski
Osoby z tłem migracyjnym (Migrationshintergrund) jako posłanki i posłowie do Bundestagu w Niemczech

11.30 - 12.00 Mgr Patryk Madej, Uniwersytet Szczeciński
Wielokulturowość w świetle współczesnego separatyzmu bałkańskiego

12.00-12.15 dyskusja
12.00 – 12.15 Podsumowanie i zakończenie obrad
12.30 - Obiad

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Program konferencji 7 maja godz. 7.30 do druku.docx 7.05.2019 Agnieszka Mieszczanowicz
DOCX
Pobierz DOCX Program konferencji 7 maja godz. 7.30 do druku.docx(196.3 KB)