Data wydarzenia: -

Wybory i prawo wyborcze. Zagadnienia teorii i praktyki

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową, która odbędzie się w formie zdalnej w dniach 3-4 marca 2022 r.

Jak co roku, poznańskie środowisko naukowe, przy współudziale Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, samorządów prawniczych oraz władz samorządowych Poznania i Regionu organizuje konferencję naukową poświęconą wyborom i prawu wyborczemu.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat szeroko rozumianej problematyki wyborów oraz prawa wyborczego, a w szczególności standardów i gwarancji demokratycznych wyborów, zachowań wyborczych, praktyki stosowania prawa wyborczego, głosowania zdalnego oraz zagrożeń procesu wyborczego. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym.

Formularz Rejestracyjny

Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. wokół następujących zagadnień:

 • Administracja wyborcza;
 • Standardy i gwarancje demokratycznych wyborów;
 • Równość w procesie wyborczym
 • Głosowanie zdalne (korespondencyjne, elektroniczne)
 • zasady prawa wyborczego;
 • praktyczne problemy stosowania prawa wyborczego;
 • wpływ regulacji prawnych na wyniki wyborów;
 • protesty wyborcze i ważność wyborów;
 • prowadzenie i finansowanie kampanii wyborczej;
 • prawo wyborcze a media;
 • problemy funkcjonowania administracji wyborczej;
 • wybory i systemy wyborcze w państwach demokratycznych;
 • geografia wyborcza a zachowania wyborcze;
 • wybory parlamentarne z 2019 r.
 • wybory prezydenckie z 2020 r.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, pracownicy administracji wyborczej, politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych oraz sędziowie, adwokaci i radcy prawni, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami przeprowadzania wyborów, ale także nad wymiarem praktycznym stosowania prawa wyborczego.

Referaty z konferencji, po przejściu procedury recenzyjnej, zostaną opublikowane.

Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco:

 • do 25 lutego 2022 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktem referatu
 • do 28 lutego 2022 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej,
 • do 30 czerwca 2022 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów.
KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI WYNOSI:
 • dla członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (PTNP) oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego (PTPK) – 50,00 zł
 • dla osób nienależących do PTNP oraz PTPK – 100,00 zł

Wymienioną kwotę należy wpłacić przelewem na poniższe dane:

Odbiorca:
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań
Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903
W tytule wpłaty wpisując treść: „KN000734” + nazwisko i imię Uczestnika” (np.: KN000734 Kowalski Jan)

Informacje nt. konferencji oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie internetowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM
www.wnpid.amu.edu.pl

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI:

prof. dr hab. Andrzej Stelmach - Dziekan WNPiD UAM
prof. UAM dr. hab. Magdalena Musiał-Karg
dr Natasza Lubik-Reczek
prof. UAM dr hab. Krzysztof Urbaniak

SEKRETARZE KONFERENCJI

dr Klaudia Gołębiowska
mgr Oliwia Kuban
wybory.wnpid@amu.edu.pl

Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji Konferencji.