Studiuj na Tajwanie!

W ramach umowy zawartej pomiędzy National Taipei University (Republika Chińska na Tajwanie) i
naszym Wydziałem istnieje możliwość wymiany stypendialnej dla 3 studentów.
NTPU jest jedną z najlepszych uczelni tajwańskich, a jej absolwenci obejmują wiele najwyższych
stanowisk w państwie. Studia na Tajwanie są okazją do zapoznania się z systemem politycznym,
gospodarką i kulturą jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się państw Azji, a także
stwarzają możliwość podjęcia działalności naukowej i pozanaukowej w środowisku międzynarodowym. Nasi studenci otrzymują również możliwość uczestniczenia w lekcjach języka chińskiego.


Z wyjazdu stypendialnego na Tajwan w DRUGIM semestrze roku akademickiego 2018/2019 mogą
skorzystać 3 osoby. Strona tajwańska pokrywa koszty zakwaterowania oraz udziału w zajęciach w
języku angielskim.

Wypełniony formularz zgłoszenia należy przesłać na adres: natalia.pastucha@amu.edu.pl w terminie
do 31 maja 2018. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim odbędzie się 13 czerwca 2018r.,
godz. 15:00 , sala 43.

Więcej informacji dot. NTPU zob. http://english.ntpu.edu.tw.
Koordynator wymiany: prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler (radoslaw.fiedler@amu.edu.pl).