Studiuj na Tajwanie

W ramach umowy zawartej pomiędzy National Taipei University (Republika Chińska na Tajwanie) i naszym Wydziałem istnieje możliwość wymiany stypendialnej dla 3 studentów.

NTPU jest jedną z najlepszych uczelni tajwańskich, a jej absolwenci obejmują wiele najwyższych stanowisk w państwie. Studia na Tajwanie są okazją do zapoznania się z systemem politycznym, gospodarką i kulturą jednego z najbardziej dynamicznie rozwijających się państw Azji, a także stwarzają możliwość podjęcia działalności naukowej i pozanaukowej w środowisku międzynarodowym. Nasi studenci otrzymują również możliwość uczestniczenia w lekcjach języka chińskiego. Z wyjazdu stypendialnego na Tajwan w DRUGIM  semestrze roku akademickiego 2017/2018 mogą skorzystać 3 osoby. Strona tajwańska pokrywa koszty zakwaterowania oraz udziału w zajęciach w języku angielskim. 


Wypełnione formularz zgłoszenia należy przesłać na adres:  natalia.pastucha@amu.edu.pl w terminie do 30 czerwca 2017. Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim odbędzie się 06 lipca 2017r.,
godz. 15:00 , sala 43. 

Więcej informacji dot. NTPU zob. http://english.ntpu.edu.tw
Koordynator wymiany: prof. UAM dr hab. Radosław Fiedler (radoslaw.fiedler@amu.edu.pl)

Załączniki