Stypendia Ministra Nauki – składanie wniosków

Przypominamy, że do dnia 7.09.2018 można składać wnioski o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje na stronie: http://dn.home.amu.edu.pl/studenci/minister-2018-19/dn-4234-7-1718-og.pdf.

Dokumenty do pobrania: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html.