Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów i doktorantów

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Wskazane dokumenty, należy złożyć u Pani Aldony Mizery (pokój 46) do 15 listopada:

  1. Podanie,
  2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4,
  3. Wniosek o stypendium – studencidoktoranci,
  4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Regulamin przyznawania stypendium dostępny jest tutaj.