Stypendium im. dr Jana Kulczyka – Ukraina

Kulczyk Foundation nadal będzie realizowała pomoc na rzecz obywateli Ukrainy studiujących na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Wnioski należy dostarczyć do 23.11.2017 roku do Dziekanatu (pokój 46).

W przypadku studentów I roku studiów I stopnia oraz I roku jednolitych studiów magisterskich pod-
stawą przyznania świadczenia będzie sytuacja materialna wyrażona dochodem/os. w rodzinie wnioskodawcy.
Przyznanie stypendium studentom starszych lat nastąpi  na podstawie wyników w nauce wyrażonych średnią z ocen ustaloną na zasadach obowiązujących w przypadku stypendium rektora dla najlepszych studentów.

Pozostałe informacje są dostępne na stronie internetowej.