Stypendium letnie w Turcji

Ambasada Turcji w Warszawie pragnie zainteresować studentów bardzo ciekawym letnim wyjazdem studyjnym. Nasze zaproszenie kierujemy do uzdolnionych, osiągających sukcesy, studentów następujących kierunków: Turkologia, Historia, Nauki Polityczne, Stosunki Międzynarodowe, Socjologia, Dziennikarstwo, Prawo i Administracja Publiczna, interesujących się naukowo Turcją zarówno współczesną jak i czasami Imperium Osmańskiego. Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa strona turecka. Termin pobytu w Turcji: 20 sierpnia – 28 sierpnia 2017. W załączeniu przesyłamy warunki uczestnictwa i wstępny program pobytu. Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 14 lipca br.

Załączniki