Stypendium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2017/2018

Poniżej publikujemy link do zarządzenia  dr. Przemysława Rachowiaka, Pełnomocnika Rektora ds. pomocy materialnej, ws. stypendium MNiSW. O stypendium ubiegać mogą się studenci i doktoranci. Ostateczny termin składania dokumentów zostanie wyznaczony w późniejszym czasie. http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4234-3-1617-og.pdf