Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów

Stypendium na rok akademicki 2018/2019 w maksymalnej kwocie do 25.000 zł, może być przyznane doktorantowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe związane z dziedziną nauki i dyscypliną naukową, w których zostały utworzone studia doktoranckie lub wybitne osiągnięcia w sporcie, który zaliczył rok studiów w roku 2017/2018 i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów.

Osoby spełniające powyższe warunki proszę o zgłoszenie do 17 września br. w pok. 159 WNPiD wniosku wraz z wykazem wybitnych osiągnięć wg wzoru znajdującego się na stronie MNiSW.

Więcej informacji pod linkiem: http://dn.home.amu.edu.pl/doktoranci/minister-2018-19/sd-1622-1718og.pdf.