Stypendium prof. Jańczaka w Center for Slavic-Eurasian Research Center

Przebywający na trzymiesięcznym stypendium w Center for Slavic-Eurasian Research Center na Uniwersytecie Hokkaido w Japonii prof. Jarosław Jańczak w dniu 7.08. br,  w imieniu Dziekana prof. Andrzeja Stelmacha, przekazał na ręce dyrektora Slavic-Eurasian Research Center (SERC) prof. Manabu Sengoku ponad trzydzieści wybranych publikacji pracowników Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu. Pozycje te stanowią kolejny ważny krok we współpracy naszego Wydziału z partnerami z Japonii. Staną się one częścią zasobów biblioteki Centrum.

SERC to główny ośrodek badań nad Eurazją w rejonie północnego Pacyfiku, przyciągający corocznie licznych naukowców z najlepszych uniwersytetów Azji, Europy i Ameryki i koncentrujący swoje aktywności naukowe na współpracy naukowej i dydaktycznej pomiędzy kontynentami półkuli północnej. Prof. Manabu Sengoku, za pośrednictwem prof. J.Jańczaka,  przekazał  władzom dziekańskim WNPiD serdeczne podziękowania za otrzymane książki oraz wyrazy uznania dla działalności wydawniczej Wydziału.