Stypendium rektora dla najlepszych studentów na R.A. 2017/2018

Stypendium rektora przyznawane jest przez JM Rektora UAM. Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych Wydziałowych Komisji Ekonomicznych, poprzez Dziekanaty i Działy Spraw Studenckich Kolegiów. Dokumenty można również przesyłać na adresy Dziekanatów z dopiskiem „stypendium rektora”.

Składając wniosek należy korzystać z formularza Wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, tworzonego w systemie USOSweb.

Wydrukowany wniosek, wraz z załącznikami dokumentującymi wskazane we wniosku osiągnięcia, składany jest do JM Rektora wyłącznie za pośrednictwem właściwej dla kierunku studiów Wydziałowej Komisji Ekonomicznej.

Harmonogram postępowania:

– uruchomienie systemu generowania wniosków – 22 września 2017 roku,

– zamknięcie systemu generowania wniosków – 16 października 2017 roku,

– termin dostarczenia do Dziekanatu wydrukowanych wniosków wraz z załącznikami upływa 18 października 2017 roku.
Pełny harmonogram dostępny tutaj.

Szczegółowe informacje znajdziecie tutaj.