Stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018

Wzorem poprzedniego roku generowanie wniosków odbędzie się poprzez system USOSWeb.  Terminy generowania i poprawiania wniosków : 25.09 – 9.10.2017 r. Do wniosku wypełnionego w systemie należy dołączyć:

  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego każdego dorosłego członka rodziny o uzyskanym dochodzie opodatkowanym roku 2016;
  • wypełnione zaświadczenie o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2016 dostępne na naszej stronie;
  •  zaświadczenie rodzeństwa o kontynuacji nauki lub odpis aktu urodzenia;
  • zaświadczenia od pracodawcy o dochodach uzyskanych w bieżącym roku, jeśli sytuacja materialna któregoś z dorosłychczłonków rodziny uległa znaczącej zmianie (na korzyść lub niekorzyść).

Ostateczny termin składania wniosków w Dziekanacie (pokój 46) upływa 12 października.
Wszelkie pytania możecie kierować do pani Aldony Mizery ( tel. 61 829 6522).

Poniżej  zamieszczamy harmonogram czynności podczas postępowania w sprawie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stosowne ogłoszenie.

http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/pisma/dn-4232-67-1617.pdf
http://www.staff.amu.edu.pl/~dn/rpms-2016/harmonogram-og.pdf