Stypendium w Bundestagu

Niemiecki Bundestag wraz z berlińskim Wolnym Uniwersytetem, Uniwersytetem im. Humboldtów w Berlinie oraz Politechniką Berlińską zaprasza do aplikowania na 5-miesięczne staże w ramach Międzynarodowego Stypendium Parlamentarnego (Internationales Parlaments-Stipendium IPS) w Berlinie.

IPS to program łączący pracę w biurze posła, zarówno w Berlinie, jak i w okręgu wyborczym, z bogatą ofertą seminariów, zajęć i innych wydarzeń przygotowanych dla stypendystów przez niemieckie fundacje polityczne, berlińskie uniwersytety oraz biuro stypendialne w samym Bundestagu.

Co roku w stypendium trwającym od 1 marca do 31 lipca udział bierze ponad setka uczestników z ok. 40 krajów Europy Wschodniej i Południowej, Afryki Północnej, Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu, a także z Francji i Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy są też bardzo różnorodną grupą – od absolwentów studiów językowych, poprzez ekonomistów, inżynierów, politologów i prawników po lokalnych aktywistów i liderów organizacji młodzieżowych, społecznych i politycznych.

Stypendyści utrzymują również kontakty z Ambasadą RP w Niemczech, a po stypendium jako alumni z placówkami dyplomatycznymi Republiki Federalnej Niemiec.
Zachęcamy do zapoznania się z warunkami stypendium oraz do aplikowania na edycję 2019!
Termin zgłoszeń: 30 czerwca 2018

Warunki

  • obywatelstwo polskie (lub innego kraju biorącego udział w programie)
  • ukończone studia wyższe, min. licencjat
  •  bardzo dobra znajomość języka niemieckiego
  • znajomość niemieckiej polityki i historii oraz niemieckiego społeczeństwa
  • wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium (czyli w dniu 1.03.2019)

Stypendium

  • 500 euro miesięcznie
  • bezpłatne zakwaterowanie
  • pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce w języku niemieckim i na stronie www.bundestag.de/ips . Kontakt mailowy, na który można kierować pytania: info@warschau.diplo.de.