Sukces Warty Poznań sukcesem naszego studenta!

Warta Poznań awansowała do Nice I ligi. Należy podkreślić, że współtwórcą sukcesu piłkarzy „Zielonych” jest pełniący obowiązki II trenera w zespole nasz student Adam Szała. Studiuje obecnie na 2 roku studiów II stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, spec. Dziennikarstwo sportowe i  Zarządzanie w Sporcie i jest w trakcie pisania pracy magisterskiej pod kierunkiem Pana Profesora Krzysztofa Hajdera. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zarówno naukowych, jak i sportowych.

Źródło: Warta Poznań.