Swiss-European mobility and cooperation in education

Rząd Szwajcarii po raz kolejny będzie wypłacał granty dla studentów. W kolejnych latach 2018-2020 kontynuowany będzie „Szwajcarsko-europejski program mobilności”. Stypendia będą wyższe niż w latach ubiegłych.

Więcej informacji dostępnych jest w liście od Szwajcarskiego Sekretariatu Stanu ds. Edukacji, Badań i Innowacji tutaj.