Szkoła Zimowa w Wadowicach – chrześcijanie na współczesnych na areopagach. Kultura, ekonomia, polityka.

Fundacja Instytut Tertio Millennio zaprasza do udziału w XLV i XLVI edycjach Szkoły Zimowej w Wadowicach, która odbędzie się w dniach 9-14 lutego (studenci) i 14-18 lutego (doktoranci i absolwenci do 30 roku życia). Rekrutacja trwa do 26 stycznia na stronie http://www.szkola.tertio.pl/.

Jest to kilkudniowy cykl wykładów i warsztatów poświęcony aktualnym problemom naszego społeczeństwa, a rozważanym w świetle nauczania Jana Pawła II oraz katolickiej nauki społecznej. Hasło szkoły brzmi „Chrześcijanie
na współczesnych areopagach. Kultura, ekonomia, polityka”. Głównym celem przedsięwzięcia jest znalezienie rozwiązań dla problemów, których chrześcijanie doświadczają właśnie na tych polach życia społecznego.

Gośćmi tegorocznej Szkoły będą m. in. Bogusław Chrabota, Irena Lipowicz, Kazimierz M. Ujazdowski i Krzysztof Zanussi. Uczestnicy wezmą także udział w debacie oksfordzkiej, zwiedzą Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach oraz Kalwarię Zebrzydowską.