Transport dla studentów z niepełnosprawnościami. Zgłoszenia do 27 września!

Studenci z niepełnosprawnością narządu ruchu, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie korzystać ze środków transportu publicznego mogą wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM. Termin składania wniosków o transport mija 27 września 2017 r.

W ramach tego wsparcia studenci dowożeni są z miejsca zamieszkania (dotyczy studentów zamieszkujących na terenie Miasta Poznania, a w uzasadnionych przypadkach do 10 km poza granice administracyjne miasta) do miejsca, gdzie odbywają się zajęcia ujęte w planie studiów.

Transport może zostać przyznany studentowi:

 1. na cały rok akademicki
 2. na okres zimowy tj. 1 grudnia – 1 marca

Jak wnioskować o możliwość korzystania z usług transportowych realizowanych przez UAM?

 1. Osoby wnioskujące PO RAZ PIERWSZY:
  • Wejdź na główną stronę Uczelni / Portal kandydata / Studenci z niepełnosprawnością (https://studenci.amu.edu.pl/studia/niepelnosprawni)
  • Zapoznaj się z Regulaminem korzystania z usług transportowych
  • Wypełnij kwestionariusz on-line  dostępny na stronie.
  • Wymagane załączniki: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i podpisany Regulamin dostarcz w wersji papierowej do Biura UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami, ul. Szamarzewskiego 89, bud. AB, pok. 1,  61-614 Poznań do dnia 27 września 2017 r.

 

 • Po otrzymaniu wiadomości od naszego konsultanta przyjdź na spotkanie z komisją transportową, która odbędzie się w środę 4 października o godzinie 17:00 w DS. Jowita – ul. Zwierzyniecka 7, sala A (http://dsjowita.home.amu.edu.pl/).