Trwa nabór wniosków na staże studenckie w Urzędzie Miasta Poznania!

Od 13 września 2017 r. Urząd Miasta Poznania przyjmuje zgłoszenia studentów (on-line) na zimową edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich.

Edycja zimowa będzie realizowana w terminie od listopada 2017 r. do końca lutego 2018 r.

Na studentów czeka 78 miejsc w 27 wydziałach/biurach Urzędu Miasta Poznania, 2 miejsca w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 10 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń i 6 miejsc w Poznańskich Inwestycjach Miejskich Sp. z o.o.

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż w UMP jest:

  • posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
  • studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP
  • wypełnienie formularza on-line

Zachęcamy także do kandydowania studentów niepełnosprawnych!

Wnioski będą przyjmowane do 30 września br. (do godz. 23:59)

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który od
13 września jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże
i praktyki – rekrutacja on-line).

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania  formularza należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w Programie – załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW – EDYCJA ZIMOWA.

 

Dodatkowe informacje na temat staży studenckich można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz.: 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu: (61) 878 55 10.