Uczymy się historii – dyskryminacja

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Stätte der Begegnung e.V. zapraszają studentów z Niemiec, Polski i Ukrainy do udziału w trójstronnym projekcie. Tegoroczna edycja skupi się na kwestii dyskryminacji w perspektywie historycznej i współczesnej oraz jej przejawach w przestrzeni publicznej. W ramach seminarium uczestnicy zgłębią wiedzę na temat zinstytucjonalizowanej dyskryminacji w Niemczech nazistowskich jako jednej z przesłanek powstania Auschwitz i początku Holokaustu, zastanowią się nad dyskryminacją w świecie współczesnym oraz możliwościami przeciwdziałania. Swoje refleksje uczestnicy utrwalą w plakatach.

Szczegółowe informacje dostępne są na www.mdsm.pl/pl/edukacja/seminaria-miedzynarodowe-menu/seminaria-miedzynarodowe-2017-menu/1673-uczymy-sie-z-historii-dyskryminacja.