Udział dr. Mikołaja Tomaszyka w XVII Forum Czystej Energii

W dniach 17-18 października na Międzynarodowych Targach w Poznaniu odbywa się XVII Forum Czystej Energii, podczas którego dr Mikołaj Tomaszyk wygłosi prelekcję  Działania władz lokalnych w odniesieniu do transportu miejskiego podejmowane w dniach tzw. „alertu smogowego” na przykładzie wybranych miast w Polsce.