Udział mgr. Rafała Szymanowskiego w konferencji „Nation States in the Globalized World”

Mgr Rafał Szymanowski, stypendysta programu Fulbrighta i doktorant w Zakładzie Polityki Społecznej i Ekonomicznej WNPiD 11 maja wziął udział w konferencji „Nation States in the Globalized World” zorganizowanej na University of California,  Berkeley, gdzie wygłosił wystąpienie „Missing Eurozone Member: Poland and the euro”.