Udział naszej doktorantki w pracach Komisji Etyki Reklamy

Doktorantka naszego Wydziału – mgr Anna Wilińska-Zelek miała okazję uczestniczyć w posiedzeniach Komisji Etyki Reklamy w roli obserwatora na zaproszenie Rady Reklamy, funkcjonującej w ramach samoregulacji.

Samoregulacja jest inicjatywą środowiska reklamowego, która ma na celu zapewnienie najwyższych standardów reklamy w Polsce oraz ochronę konsumentów i konkurencji przed nieuczciwym lub nieetycznym przekazem reklamowym.

Radzie Reklamy dziękujemy za gościnność, a doktorantce życzymy powodzenia przy finalizacji prac nad rozprawą doktorską nt. samoregulacji i współregulacji w branży medialnej.