Urząd Miasta Poznania zaprasza na wiosenną edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich!

Urząd Miasta Poznania zaprasza na wiosenną edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich! Termin naboru: od 10 do 31 stycznia 2018 r. Rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami: od 1 do 28 lutego 2018 r. (rozmowy odbywają się oddzielnie do każdego wydziału/biura). Termin realizacji edycji wiosennej: od 8 marca do 30 czerwca 2018 r.
W 2018 roku Program będzie przebiegał w następujących etapach:
I etap 1 m-c praktyka bezpłatna – 60 h
II etap 3 m-ce staż płatny – 180 h – 13,70 zł/h (łączne wynagrodzenie: 2 466 zł brutto)

Warunkiem formalnym ubiegania się o staż jest:
· posiadanie statusu studenta jednolitych studiów magisterskich i studiów I stopnia (począwszy od 4 semestru), studiów II stopnia (począwszy od 1 semestru) – dziennych, zaocznych, wieczorowych bądź eksternistycznych, uczelni państwowych lub prywatnych
· studiowanie kierunku odpowiadającego oczekiwaniom danego biura/wydziału UMP (informacja będzie dostępna na stronie po ogłoszeniu naboru)
· wypełnienie formularza zgłoszeniowego on-line

Aby zgłosić się na staż należy on-line wypełnić formularz kandydata, który do 31 stycznia(do godz. 23:59) jest aktywny na stronie www.poznan.pl/studia (zakładka staże i praktyki – rekrutacja on-line).

WAŻNE! Przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy zapoznać się z warunkami
uczestnictwa w Programie – załączniki: PROGRAM STAŻY I PRAKTYK STUDENCKICH oraz
AKTUALNY WYKAZ BIUR I WYDZIAŁÓW – EDYCJA WIOSENNA.

Dodatkowe informacje na temat Programu Staży i Praktyk Studenckich można uzyskać od poniedziałku
do piątku w godz. 7.30 – 15.30 pod numerem telefonu (61) 878 55 10