V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Azja Nieznana”

Koło Naukowe Studiów Azjatyckich zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej poświęconej problematyce azjatyckiej, która odbędzie się 24 maja 2018 na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (ul. Umultowska 89a).

Wydarzenie stanowić będzie doskonałą okazję na zwrócenie uwagi na zachodzące zmiany w państwach azjatyckich. Charakter konferencji przewiduje możliwość polemiki pomiędzy prelegentami, studentami oraz uczestnikami niezwiązanymi ze środowiskiem akademickim, a zainteresowanymi tematem wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji doktorantów i studentów, którzy chcieliby uzupełnić, poszerzyć oraz podzielić się zdobytą do tej pory wiedzą.

Proponujemy następujące tematy referatów:
– Ustrój polityczny Japonii;
– Wpływ zniesienia ograniczenia ilości kadencji przewodniczącego ChRL
– Starzejące się społeczeństwo jako wyzwanie dla gospodarki Japonii;
– Filipińska wojna z narkotykami;
– Półwysep Koreański. Szansa na zjednoczenie?;
– Polityka zagraniczna Iranu;
– Syria w polityce zagranicznej Turcji;
– Stanowisko Ligi Państw Arabskich wobec konfliktu w Jemenie;
– Polityka Federacji Rosyjskiej wobec Azji Centralnej;

Serdecznie zachęcamy również do zgłaszania referatów, które będą wykraczały poza powyższą listę, o ile zmieszczą się w tematyce konferencji.

UDZIAŁ CZYNNY I BIERNY – INFORMACJE

Opłata za uczestnictwo czynne (numer konta podamy wkrótce):
– 60 zł dla studentów i doktorantów spoza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
– 30 zł dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Uczestnictwo bierne jest darmowe i nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza, który znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc02XQGAN9dInNeVBev7EyneBAq27TcMbmZo-ISA7mk86uZKQ/viewform?usp=pp_url&entry.88166927&entry.449246921&entry.727991876&entry.675375210&entry.960524766&entry.192044590&entry.2087491245 do dnia 10 maja 2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo do selekcji abstraktów.
Wyniki wyboru zakwalifikowanych abstraktów zostaną opublikowane do 15.05.2018 r.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: uam.knawip@gmail.com, bądź za pośrednictwem wiadomości prywatnej kierowanej do Koło Naukowe Studiów Azjatyckich.