V Targi Praktyk i Staży na WNPiD

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza do udziału w spotkaniu organizowanym w ramach „V Targów Praktyk i Staży”, które odbędzie się 23.05. 2018 r. o godz. 11.30 na WNPiD przy ul. Umultowskiej 89a w Poznaniu.

Ideą spotkania jest promocja najlepszych wielkopolskich instytucji, ich ofert praktyk i staży, a także najbardziej  przedsiębiorczych firm tworzących nowe miejsca zatrudnienia. Spotkanie to traktujemy jako szczególną okazję do nawiązania bezpośredniego kontaktu studentów naszego Wydziału z potencjalnymi pracodawcami oraz zwiększeniu ich świadomości w budowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej.
Celem spotkania jest zachęcenie studentów do samodzielnego poszukiwania możliwości rozwoju zawodowego. To także szansa dla podmiotów oferujących praktyki i staże studenckie na bezpośrednie spotkanie ze studentami i prezentacja oferty współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i
Dziennikarstwa UAM.