VI Seminarium naukowo-szkoleniowe Bezpieczne Miasto

Zakład Studiów nad Bezpieczeństwem WNPiD UAM we współpracy z WZKiB UM Poznania, Komendą Miejską Policji w Poznaniu, Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, Delegaturą Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu, Komendą Miejską PSP, Komendą Wojewódzką PSP zaprasza do udziału w seminarium naukowo-szkoleniowego realizowanego w formacie WNPiD UAM pt. Bezpieczne miasto – Save and Secure City „Zagrożenia ekstremalne w przestrzeni publicznej”. Spotkanie odbędzie się w piątek, 23 listopada.

Program:
8:30-9:00 Rejestracja uczestników

9:00-9:15 Powitanie uczestników konferencji

9:15-9:45 Przedstawienie informacji na temat natury i zagrożenia współczesnym terroryzmem: Przedstawiciele ABW, delegatura w Poznaniu

9:45-10:45 Przedstawienie algorytmów dotyczących sytuacji kryzysowych w obiekcie (przedstawiciele UAM i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu): podłożenie materiału wybuchowego, atak nożownika, active shooter – studium przypadku ,aktywne wykorzystanie pojazdu jako narzędzia zamachu

10:45-11:15 Przerwa kawowa

11:15-11:45 ,,Zachowania ludzi i zarządzanie ludźmi w sytuacji prognoz lub wystąpienia zamachu terrorystycznego przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

11:45-12:15 Przedstawienie informacji na temat sektora ochrony osób i mienia w działaniach antyterrorystycznych (przedstawiciel UAM)

12:15-13:00 Dyskusja, pytania do ekspertów

13:00-13:15 Przerwa kawowa

13:15-13:45 ,,Znaczenie ochrony przeciwpożarowej w działaniach antyterrorystycznych” przedstawiciel Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu

13:45-14:15 ,,Pierwsza pomoc i działania ratownicze na miejscu zamachu terrorystycznego” przedstawiciel Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu