VIII edycja Badania Jakości Kształcenia

Tegoroczna edycja to też szansa wywalczenia nagród dla wydziałów! Walczymy w 4 ligach, aby wszystkie wydziały miały równe szanse. Wydział, który uzyska najwyższy wynik procentowy w swojej grupie (przy takich samych wynikach, liczyć się będą nawet miejsca po przecinku) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł. Spożytkuje ją na dowolny cel uzgodniony przez dziekanów z wydziałowymi radami Samorządu Studentów. Czy będzie to ryczałt w punkcie ksero? Dodatkowe stanowisko komputerowe? A może…? Zadecydują studenci.

Wypełnij ankietę teraz!