VIII konferencja Ekofilozoficzna „Jesteś tym, co jesz!”

Zapraszamy do udziału w VIII konferencji ekofilozoficznej, organizowanej we współpracy z Wydziałem Biologii UAM i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego i Prezydenta Miasta Poznania, która odbędzie się 15 czerwca 2018 r.

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! Będzie to okazja do wysłuchania wykładów na temat zdrowego żywienia, jego znaczenia dla życia człowieka w aspekcie i fizycznym, i mentalnym. Organizowana konferencja to także okazja do uzyskania cennych porad dietetycznych, których udzielać będą członkinie kola naukowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Uczestnicy konferencji będą mogli dodatkowo podziwiać urok carvingu – sztuki kulinarnej mającej swe miejsce w kulturze już co najmniej od kilkuset lat, a wywodzącej się z Tajlandii. Zatem uczniowie i studenci, wygłaszający referaty i prezentujący prace plastyczne, powiedzą nam nie tylko jak jeść mądrze, ale także pokażą jak cieszyć oczy pięknie wyrzeźbionymi owocami i warzywami.

Konferencja ta to również czas na filozoficzną refleksję, której punktem wyjścia będzie stwierdzenie niemieckiego filozofa H.G. Gadamera: Troska o własne zdrowie to pierwotny fenomen bycia człowiekiem, uzupełnione przysłowiem Jabłko z wieczora i nie potrzeba doktora.

Bezwzględną wartością organizowanej konferencji, co trzeba również podkreślić, jest możliwość nawiązania dialogu pomiędzy naukami przyrodniczymi i humanistyczno-społecznymi.

Dodajmy jeszcze, że krzewić będziemy ideę naszej konferencji, główną myśli w niej przekazywaną, wychodząc z niej zaopatrzeni w plecaki i saszetki z nadrukiem zdrowej żywności. A  to dzięki naszemu wieloletniemu sponsorowi: https://eplecaki.pl/  .

Ważnym i wymownym aspektem konferencji jest też jej zielona dekoracja, która przygotowana, jak co roku, dzięki życzliwej współpracy z Ogrodem Botanicznym UAM, będzie ostatecznie zabrana do rodzimego środowiska uczestników konferencji, tam posadzona i wykorzystana jako źródło zdrowej żywności.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w naszej konferencji.

Adresy kontaktowy z osobami  organizującymi konferencję:

Renata Naskręcka WNPiD UAM: renas@amu.edu.pl

Renata Dudziak WB UAM: drenata@amu.edu.pl

Załączniki