VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskiej Konwencji PTSM pt. “Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosunków międzynarodowych”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 8–9 listopada 2018 r.

 

 

 

Celem naukowym Konwencji będzie próba odpowiedzi na pytania o zakres zmian w rozwoju i funkcjonowaniu współczesnych instytucji międzynarodowych, a w szczególności o:
1. motywy tworzenia i reformowania współczesnych instytucji międzynarodowych (proces instytucjonalizacji);
2. specyfikę funkcjonowania i skalę wyzwań związanych ze strukturalnymi zmianami w stosunkach międzynarodowych;
3. efekty działania instytucji międzynarodowych:
a. na poziomie subsystemowym (w stosunku do państw);
b. na poziomie systemu międzynarodowego (wymiar globalny i regionalny).

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://ptsm.edu.pl/viii-ogolnopolska-konwencja-ptsm-zaproszenie.