Mgr Aleksandra Konieczna z Medalem UAM

Mgr Aleksandra Konieczna, nasza absolwentka i doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UAM została nagrodzona Medalem UAM. Nagroda ta przyznawana jest absolwentom, którzy uzyskali bardzo wysokie wyniki w nauce i wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem na rzecz społeczności uniwersyteckiej. Serdecznie gratulujemy Pani Magister!