Data publikacji w serwisie:

Nagroda dla mgr. Huberta Ossowskiego

Miło nam poinformować, że praca magisterska absolwenta naszego Wydziału mgr. Huberta Ossowskiego, pt. "Komunikowanie wartości w dobie Twittera na przykładzie Wspólnoty Sant'Egidio", napisana pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Stępińskiej zajęła pierwsze miejsce w „Konkursie im. Jana Pawła II na najlepszą pracę magisterską i rozprawę doktorską nt. roli mediów w promowaniu godności człowieka inspirowanym nauczaniem Kościoła”.

Nagroda została wręczona podczas gali Totus Tuus, która odbyła się 10 października w Zamku Królewskim w Warszawie.