Data publikacji w serwisie:

Publikacja pracowników Zakładu Bezpieczeństwa i Obronności

Pomimo pandemii, naukowcy zajmujący się problematyką wykorzystania dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa kontynuowali badania, czego efektem jest druga publikacja wydana pod redakcją pracowników Zakładu Bezpieczeństwa i Obronności WNPiD.

Publikacja niebawem dostępna będzie w naszej bibliotece.