Data publikacji w serwisie:

Dwudniowe webinarium „Warsztat badacza”

Wczoraj wieczorem, w gronie pracowników i doktorantów naszego Wydziału, w covidowej rzeczywistości wirtualnej i znanym nam już formacie seansu spirytystycznego („Pani Joanno, czy Pani mnie słyszy? Proszę dać jakiś znak”), zakończyło się dwudniowe szkolenie pt. „Zwiększenie widoczności wyników badań naukowych”. Spotkanie zostało zorganizowane przez PTNP O/Poznań i WNPiD.

Szkolenie prowadziła Pani dr Eliza KANIA z Brunel University w Londynie, pracująca w redakcji „Political Studies Review”.

Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza prawie w całości została poświęcona omówieniu specyfiki rynku wydawniczego w Wielkiej Brytanii, nierówności globalnych i modelu biznesowego na którym się ów zystem opiera. Prześledzono też krajobraz anglojęzycznych czasopism politologicznych oraz proses pracy nad artykułem – widziany od strony zaplecza redakcyjnego.

Tematyka drugiego dnia spotkania dotyczyła przede wszystkim mierzenia i zwiększania zasięgu badań naukowych: zarówno w ujęciu systemowym, jak z wykorzystaniem innowacyjnych metod komunikowania badań. Naczelnym wyzwaniem dla takich działań jest docieranie do kręgów pozaakademickich i komunikowanie badań naukowych za pomocą prostych, zachęcających do wgłębienia się w temat środków.

Dzięki Pani Doktor, poznaliśmy Sherpa ROMEO, krytyczniej spojrzeliśmy na Scopus, uczyliśmy się sprawdzać wiarygodność wydawnictw i zasad deponowania tekstów naukowych w czasopismach wydawanych przez SAGE. Poznaliśmy też nowe formy promocji własnego dorobku, w tym infografiki na przykładzie … komiksów.

Na komiksy chyba jeszcze nie jesteśmy gotowi - może w nowym 2021 roku😉

Elizo – dziękujemy i prosimy o więcej!

Oprac. dr Magdalena Lorenc