Data publikacji w serwisie:

Harmonogram inauguracji roku akademickiego 2019/2020

Wydziałowe inauguracje są obowiązkowe dla wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych I i II stopnia studiujących na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa.

30 września - Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 dla studentów I roku  "Dzień studenta I roku"

  • godz. 8.30 w Auli UAM ul. Wieniawskiego 1, Poznań

Następnie dla wszystkich kierunków w Auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5) odbędą się inauguracje roku akademickiego:

  • godz. 12:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe i zarządzanie państwem; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „stosunki międzynarodowe” – sala 120; „zarządzanie państwem” – sala 121
  • godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” – sala 120; „politologia”  - 121
  • godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe; następnie odbędzie się spotkania z pełnomocnikiem kierunku: „bezpieczeństwo narodowe” – AULA WNPiD

1 października - Inauguracja roku akademickiego dla studentów I roku studiów II stopnia

Aula Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (ul. Uniwersytetu Poznańskiego 5)

  • godz. 14:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz politologia; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „dziennikarstwo i komunikacja społeczna” – 120; „politologia” – sala 121
  • godz. 16:00 – dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz stosunki międzynarodowe; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „bezpieczeństwo narodowe” – AULA WNPID; „stosunki międzynarodowe” – sala 120
  • godz. 18:00 sala 121 – dla studentów stacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku stosunki międzynarodowe w języku angielskim, dla studentów stacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim; następnie odbędą się spotkania z pełnomocnikami kierunków: „dziennikarstwo i komunikacja społeczna w języku angielskim” – sala 125; „stosunki międzynarodowe w języku angielskim” studia pierwszego i drugiego stopnia – sala 126.

2 października  - pierwszy dzień zajęć