Wizyta gości z Moskwy i Sankt Petersburga

W dniach od 31 stycznia do 5 lutego 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM odbyła się wizyta profesorów Aleksandra A. Szirinianca (kierownik Katedry Historii Nauk Społeczno-Politycznych, Wydział Politologii, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. Michaiła W. Łomonosowa) oraz Władimira A. Gutorowa (kierownik Katedry Teorii i Filozofii Polityki, Wydział Politologii, Sankt-Petersburski Uniwersytet Państwowy).

W trakcie wizyty profesorowie W.A. Gutorow oraz A.A. Szirinianc wystąpili w ramach współorganizowanej przez nich sekcji Słowa i znaczenia. Perspektywy rozwoju studiów nad historią pojęć społeczno-politycznych w Europie, która stanowiła część międzynarodowej konferencji „Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań”. Profesor W.A. Gutorov wygłosił referat na temat Текст в структуре идеологических дискурсов: некоторые аспекты интерпретации, natomiast profesor A. A. Szirinianc: В поисках смысла: идеи как фактор политики. Podczas pobytu gości omówiono perspektywy rozwoju współpracy pomiędzy WNPiD UAM oraz Wydziałami Politologii MGU oraz SPbGU. Przekazano również dokumenty poświadczające zawarcie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziałem Politologii MGU. Celem porozumienia jest nawiązanie i rozwój współpracy edukacyjnej, kulturalnej i naukowej między WNPiD oraz Wydziałem Politologii MGU.

Obszary współdziałań podejmowanych na mocy porozumienia mogą obejmować m. in. realizację wspólnych projektów badawczych, organizację i wdrażanie wspólnych programów edukacyjnych, organizację wspólnych wydarzeń naukowych i edukacyjnych, organizację staży dla studentów i wykładowców, wzajemne wizyty delegacji i ekspertów w celu wymiany doświadczeń, wymianę pracowników nauki, wymianę literatury naukowej i edukacyjnej, publikacji, podręczników i innych materiałów.