Wizyta prof. Andrzeja Stelmacha i prof. Wojciecha Nowiaka w Izraelu

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prof. UAM dr hab. Andrzej Stelmach oraz Kierownik Zespołu Badawczego – Poznańska Międzynarodowa Grupa ds. Rozwiązywania Konfliktów (The Poznań International Research Gropu on Conflict Resolution) prof. UAM dr hab. Wojciech Nowiak  podczas podróż roboczej do Izraela odwiedzili Tel Aviv University  oraz International Institute for Counter-Terrorism in Herzliya będące częścią największej prywatnej uczelni w Izraelu – Interdisciplinary Center in Herzliya (IDC). 

Podczas pobytu   w IDC odbyto robocze spotkanie z Dziekanem The Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy  i Dyrektorem International Institute for Counter-Terrorism (ICT) Herzliya prof. Boaz Ganor.
Więcej o: https://www.idc.ac.il/en/schools/government/pages/home.aspx

W Tel Aviv University doszło do spotkania z Dyrektorem Tel Aviv School for Political Science, Government, and International Relations prof. Yossi Shain.
Więcej o: https://en-social-sciences.tau.ac.il/poli-eng 

Podczas obu spotkań przedyskutowano możliwości współpracy instytucji z Izraela oraz Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.