Prof. Marceli Kosman odznaczonym medalem im. Jana Amosa Komeńskiego

Podczas wernisażu „Fascynujący labirynt świata i raj serca Jana Amosa Komeńskiego” profesor Marceli Kosman został odznaczony Medalem im. Jana Amosa Komeńskiego za popularyzację idei Jana Amosa Komeńskiego. Uroczystość odbyła się we wtorek, 20 marca w budynku głównym Muzeum Okręgowego w Lesznie. Odznaczenie zostało przyznane przez Narodowe Muzeum Pedagogiczne i Bibliotekę J.A. Komeńskiego w Pradze.

Profesor Kosman  w swojej działalności naukowej poświęca wiele uwagi czeskiej literaturze,  współpracuje z czeskimi historykami i czeskimi instytucjami, do których należy Narodowe Muzeum Pedagogiczne i Biblioteka im. J. A. Komeńskiego w Pradze. Jego recenzje publikacji poświęconych Komeńskiemu ukazywały się w polskich czasopismach naukowych. W „Roczniku Leszczyńskim” ukazał się również artykuł Profesora poświęcony działalności praskiego muzeum.